Latest

latest

#BTC || A New Team Born for Bodoland Statehood. ALL INDIA BODO PEOPLE'S NATIONAL LEAGUE FOR BODOLAND STATEHOOD. बर' हारिनि गेजेराव गोदान माहारियारि आफादनि जोनोम।

#BTC || A New Team Born for Bodoland Statehood. ALL INDIA BODO PEOPLE'S NATIONAL LEAGUE FOR BODOLAND STATEHOOD. बर' हारिनि गेजेराव गोदान माहारियारि आ

18.10.20

/ by Bodopress

 

#BTC || A New Team Born for Bodoland Statehood.  ALL INDIA BODO PEOPLE'S NATIONAL LEAGUE FOR BODOLAND STATEHOOD. बर' हारिनि गेजेराव गोदान माहारियारि आफादनि जोनोम।

बर' हारिनि गेजेराव गोदान माहारियारि आफादनि जोनोम।

थांनाय 15/10/2020 सानखालि गोदानै जोनोम मोन्दों ALL INDIA BODO PEOPLE'S NATIONAL LEAGUE FOR BODOLAND STATEHOOD एबा सुंदयै AIBPNLBS मुंनि माहारियारि आफादा। बे आफादा दाफुंजादों बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिन्नो थाखाय। कक्राझार जिल्लानि सिंआव थानाय निरभाना गार्देनाव थांनाय दिनखालिनि सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिनि गेजेराव जाफुंनानै थांनाय बे सावराय जथुमनायाव बर' हारिनि माहारियारि आफादनि गोजाम दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, सानसुमाँ  आरो समाज सिबियारि फोरनि नुजाथिनाय आरो गोबां सुबुंफोरनि हेफाजाबजों जानानै थांनायनि गेजेरजों जानानै थाङो बे सावराय जथुमनाया।

      सा 9 सोद्रोमाजों दैदेननो थाखाय मोनसे कमिटी दानायनि गेजेराव आगुनि रायजो सभानि बारग' सोद्रोमा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि खौ आफादगिरिनि मासि, आव दोननानै मुस्री गर्जन हाजवारि, मुश्री सुख्रचार्ज्य मसाहारि, ड. फुखन चन्द्र' बर' लेंयाई आफादगिरि, आरो मुश्री जेब्रा राम मुसाहारि, मुश्री नित्या नन्द' बसुमतारि आरो मुश्री दावराव दाख्रेब नारजारि बिथांमोनखौ फारियै गाहाय नेहाथारि, जयेन नेहाथारि, आरो चिप कनभेनर नि मासि होयो आरोबाव मुश्री हिराचरन नारजिनरि आरो मुश्री जनखलाल बसुमतारि मोनखौ फारियै बिथोनगिरि (advisor)  महरै थिसनो होन्नानै सुलुंआव मिथियो। खौरांआव मिथिदोंदि बर' हारिनि गोबाव समनिफ्राय दाबिबोनानै मोनफुंनो हायै बड'लेण्डखौ मोनफुंनो थाखाय सोमावसारफिननायनि थाखाय बे आफादखौ दाफुंदो होन्नानै सुलुंआव मिथियो।


No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Bodoland Territorial Region in Assam || A miraculous smile, don't know what kind of desire it is ....! एक चमत्कारी मुस्कान, पता नहीं यह किस तरह का अरमान है ....!

Bodoland Territorial Region in Assam || A miraculous smile, don't know what kind of desire it is ....! एक चमत्कारी मुस्कान, पता नहीं यह ...

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !
The election would be held after the end of Governor's rule.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo