Latest

latest

#BTR_Report: Joining from BPF to UPPL ! अदालगुरि जिल्लाआव सासे बिजाथिजों लोगोसे सासे बारग बिबानगिरिआ UPPL दोलोआव हाबहैदों!

12.9.20

/ by Bodopress

 

Bodopress: 12 Sep 2020

[7:34 AM, 9/12/2020] Dwitun Basumatary Kokrajhar: अदालगुरि, अक्ट-12/09/2020 अदालगुरि जिल्लाआव सासे बिजाथिजों लोगोसे सासे बारग बिबानगिरिआ  UPPL दोलोआव हाबहैदों! जिल्लानि सिंआव थानाइ 32 नं भेरगांव बियाबनि बिजाथि दावबाइसा बर बिथांजों लोगोसे AASAA नि बारग बिबानगिरि ट्राइलायकिया पारसआ UPPL दोलोआव हाबहैनाइ खौरांखौ मोननो हानाइ जायो! बिजाथि दावबाइसा बर बिथांआ सिगां समाव मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाइ राजखान्थि हान्जाआव दंमोनब्लाबो प्रमद बर दैदेननाइ  UPPL राजखान्थि हान्जाआव हाबहैयो!मखजाथावदि, बिजाथि दावबाइसा बर बिथांजों लोगोसे बारग बिबानगिरि ट्राइलायकिया पारसखौ दिनै UPPL राजखान्थि दोलोनि आरो बिथांमोननि साननाइ हनाइ आरो थांखिफोरखौ गाहामै जाफुंहोनो गोरोबहैनाइखौ नुनो मोनो! 

दिनै UPPL राजखान्थि हान्जाआ बिजाथि दावबाइसा बर बिथांजों लोगोसे बारग बिबानगिरि ट्राइलायकिया पारसखौ आलो गोजोनै बोजबनानै लायो! बिथांमोनआ दिनै UPPL राजखान्थि हान्जानि सिगांआव फोरमाइनानै होयोदि, बिथांमोनआ दासान्दि प्रमद बर दैदेननाइ राजखान्थि दोलो UPPL नि साननाइ हनाइ आरो थांखिफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव गोरोबहैदों! बारग बिबानगिरि ट्राइलायकिया पारसआ बुंथिनानै होबावदोंदि BPF  राजखान्थि हान्जानि गोलाव सम खुंथाइ खुंनाइआव ओनसोलनि सुबुं महारि जौगानाइनि मुंआव रां फैनाइखौ जाख्ल जोबबाइ लोगोसे सुबुं माहारिनो थांनानै थानो थाखाइ जेबो राहा लामा दिन्थिनानै होयिनि थाखाइ गोजोन गैया होननानै ट्राइलायकिया पारसआ फोरमाइनानै होयो!ट्राइलायकिया पारस बिथांआ  दिनै UPPL हान्जाआ जेरैखि जाया सरकारआव फैनाइआ रोखा जासिगोन होननानै फोरमाइना होबावो!No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Narendra Modi: What can Narendra Modi say about Sardar Vallabhbhai Patel ? What steps have been taken by PM Modi related to the ‘Rashtriya Ekta Diwas?

Narendra Modi:  What can Narendra Modi say about  Sardar Vallabhbhai Patel ? What steps have been taken by PM Modi related to the ‘Rashtriya...

#SMILE: Short poems and feelings

#SMILE: Short poems and feelings
#SMILE: Short poems and feelings on the benefit of smiling.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo