Latest

latest

BTR/BTC Election Exclusive and Bodo Radab In Assam (Bodoland)

16.6.20

/ by Bodopress
Bodopress: 16 June 2020
Udalguri, जेरै BTR  नि बिसायखथिया  खाथि खाथि सफै दों।  बर' जों बर' नाख्रेब जालाय नाया बारा बारा जाबोदों ! आरो UPPL खो देरहानायनि गोजों लामा खो रोखा रोखा नुनो मोन्दां हरो।  बे खेबसेआव BTR नि चरकार खो UPPL आ गोजों महरै दागोन खो रंगिया नि Student  यूनियन कलिता आ (प्रेस कांफ्रेंस) संगबाद मेलाव दूँबुरुद खालामो।  आरोबाव बिथांगा बुंबावो UPPL खो  बोइबो चायख' नो नांगो होन्न।   


 जोंनि आइजो माहारिया नाख्रेब जानाय, नासय जानाय, लांखार जानाय, गाज्रि आखु खालामनाय आरो खालाम जानायनिफ्राय रैखा होनो, सोबख' जानायनिफ्राय उदां लामा दिन्थिनो आइजो फोरनिफ्राय गोख्रों गोसो लानानै राजखान्थि फोथाराव दावगाबोनाय मान गोनां मेदाम प्रथिभा । सुबुंधारा भारत हादराव आइजो हारियाबो खम नङा, आरो बे भारत बादि हादर खौबो आइजो हारियाबो दैदेन लांबाय, इन्दिरा गान्धी, रुंसारि-जया ललीता, ममता बेननारजी आरो बे बादिनो गोबां दं, राजखान्थि फोथाराव हाबा मावलांनाय आरो बिहोमा होग्रा आइजोफोर, दिनै जोंनि बर' फोरनावबो बे बादिनो आगान सुरबोबाय । 

आंनि गोसोयाव अराय जाखांफ्लायबाय थाग्रा माखासे गाज्रि सान्नाय हनाय आखुनिफ्राय गोजानाव था-

बर'फोर नि रायजो जानाय, समाज खान्थि, राजखान्थि, देदैनगिरि सायख'नाय, मोन्थायखौ रान्नाय, गासै बिथिंआव बर' राजखान्थिगिरि, दैदेनगिरि आरो गामियारि रायजो राजाफोरा धोरोम नि फारागथिखौ दालाबो । 

गासैबो धोरोमखौ मान होनानै बर' समाजखौ गाहामै दैदेलांदो । 

सोरबा समाज दैदेनगिरि, आरो राजखान्थिगिरि फोरा धोरोमखौ फरागथि लानानै आगान सुरदोंब्ला बेयो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो माब्लाबाबो हानाय नङा । 

सोलोंथाय आरो फोरोंगिरि फोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ । 

 घुस लानाय खान्थिखौ फोजोब नांगौ, नखल फोरमान , सोरनिबा सारथिपीकेत फोरजों साख्रि लानाय, गावनिनो मुं लिरनो रोङैफोर साख्रि लानाय, बर' गुदि फरायसालि फोराव गोबां बेले बेजे साख्रि लानाय गोबां दं, बेफोरखौ गैया खालाम नांगौ । 

सुबुं मोन्थायखौ समानै बेगर गायनानै होनांगौ ।No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Assam takes up Tourist cab operators’ issues with Meghalaya.

Assam takes up Tourist cab operators’ issues with Meghalaya. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (AIRTWF), असम राज्य समिति, और कैब संच...

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !
The election would be held after the end of Governor's rule.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo