Latest

latest

मिरु सरकारआ फोसावनानै होनाय थामथि लकडाउननि समाव दिनै गोबां सुबुंफोरानो दुखु खस्त भुगिनांननै दं। आबुंयै फराइनो सावगारिआव क्लिक खालाम । बर' बिजों नि रादाब खौ अन्नानै बोइबो फराय

6.5.20

/ by Bodopress
[7:58 AM, 5/6/2020] Dwitun Basumatary

Bodo Press

Kokrajhar: बाक्सा, अक्ट -06/05/2020 बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउनआव दखान होन्नानै जिउ खांबोनाइ कगेन बसुमतारीआ दुखुथिया नखरनो अनसुंथाय रान्नानै होदों। मिरु सरकारआ फोसावनानै होनाय थामथि लकडाउननि समाव दिनै गोबां सुबुंफोरानो दुखु खस्त भुगिनांननै दं। दिनै गोबां गामियारि थागिबि सुबुंफोरखौनो जाग्रा आदारनि आंखालआव गोलैनाय नुनो मोनदों। मानोना दिनै सानफ्रोमबोनि दिन हाजिरा-मुजिरा मावनानै जाग्रा गोरिब नखरनि सुबुंफोरानो खामानि दामानि मावनो मोनाखै जाहोनाव रां खावरि आर्जिनो हायाखै। 

गामियारि थागिबि बैफोर बाइदि सुबुंनि थाखाइ दिनै ओनसोलनि साख्रिआवला,फोरोंगिरि, रैखाथि बिफानआव हाबा मावनाय, थिकादार आरो फालांगिरिफोरा अनसुंथाय रान्नानै होनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। दिनै बाक्सा जिल्लानि कगेन बसुमतारी बिथांआबो सासे मान होजाथाव फालांगिआरि सुबुं। कगेन बसुमतारीआ सिगां समनिफ्रायनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउनआव दखानदारनि खामानि मावनानै जिउ खुंबोबाइ थादों। दिनै मिरु सरकारनि हरनाय बे थामथि लकडाउननि समाव कगेन बसुमतारीआबो राज्यो राजा सुबुंफोरनो अनसुंथाय होनाय हाबाखौ मावफुंलाङो। 

मोनथिनो मोन्नाय बायदिब्ला बरबारि,धनबिल मैथाबारि गामिनि दखान्दार कगेन बसुमतारीआ बरबारि ओनसोलनि गासै 60 सो नखरफोरनो अनसुंथाय होनाय हाबाखौ मावफुंङो होन्नानै मिथिनो हानाइ जादों। कगेन बसुमतारीआ अनसुंथाय होनाय मुवा बेसादफोरानो जाबाइ माइरं, दालि, थाव गुबै आरो आलु बाइदि। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर टाउननि बिखायाव दखानदारनि फालांगि मावनानै जिउ खुंबोनाइ कगेन बसुमतारिनि अनसुंथाय रान्नानै होनायआ थारैनो जोबोद गोजोनथाव आरो बाखोनाइथाव जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबारि ओनसोलनि गासै राज्यो राजा सुबुंफोरआनो दिनै कगेन बसुमतारीनि अनसुंथायखौ मोन्नानै जोबोर गोजोन्नाय फोरमायदों आरो अनसुंथाय होनाय मुवा बेसादफोरखौ गोसो गोथारयै आजावनानै लानाइ नुनो मोनदों।


No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Mizoram and Assam chief ministers hold talks after violent clashes along state border injure four.

Mizoram and Assam chief ministers hold talks after violent clashes along state border injure four. मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री राज्य की सीम...

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !
The election would be held after the end of Governor's rule.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo