Latest

latest

23.1.19

/ by Bodopress
🎼🎼 सानरेब 🎼🎼
जिउखौ नाजायो फोथायनो,
थेवबो गले-गले फान्दायबाय थायो;
जायफोरखौ साखाथिनि सानो,
बिसोरबो गोसो दुगा-दुगिसो जायो।
बुब्लिफोरखौ मोजां ह'गार हरनो सानो,
थेवबो अनागारि जाना गसंथेफैबाय थायो;
जायफोरखौ गसंदेर फैगोन सानो,
बिसोर बबावबा एरसोजोबनासो थायो।
लामाजों लामा थाबायलांनो सानो,
सु हाखर-हाला नुजाफैबाय थायो;
जायफोरखौ हान्थिफाफैगोन सानो,
बिसोरखौ गुबुन गुबुन लामाजोंसो थाबायलांनाय नुयो।
गावनि खामानि मावलांनो सानो,
फेलेंनि मोखांसो नुबाय थायो;
जायफोरखौ बोखांफैगोन सानो,
बिसोरनि नोजोर आनज्रायलांनायसो नुयो।
जिउआव मिनिनो सानो,
थेवबो गाबनाया सोगाबफैबाय थायो;
जायफोरनि गोर्बोआव जायगा मोनगोन सानो,
बिसोरबो दाहासो फोनांलांबाय थायो।
मोनैफोरखौ बावलांनो सानो,
थेवबो गोसोआव फैनानै दुखु होफैबाय थायो;
जायफोरनि गोसोआव थागोन सानो,
बिसोरनि गोसोआ बावनानैसो थायो।
मुगैनाय-नेवसिनाय मोननायफोरजोंनो जिउनि बिथा दानो सानो,
थेवबो गोर्बोआ गाबनानै लोर्बां जानांबाय थायो;
जायफोरखौ गोहो-बोलो होफैगोन सानो,
बिसोरखौ मानोबा मिनिनायसो नुयो।
गोसो-गोर्बो बाइनो होआ होनना सानो,
थेवबो गले-गले खुनले-खुनले बाइलांबाय थायो;
जायफोरखौ आखाइ फोलावहरगोन सानो,
बिसोरनि आखाइया गोजानसो जाना थायो।
- भबेन्द्र नाथ बर'
आगरतला
20/01/2019
Image may contain: 1 person, standing and outdoor

1 comment

DeifonQah Narzary said...

बिथांनि दोंफ्रोमबो खन्थाइ आं मोजां मोनो।
सुबुं जिउनि हान्थि मेला

More for You

Recent Popular Uploaded

Bodoland Territorial Region in Assam || A miraculous smile, don't know what kind of desire it is ....! एक चमत्कारी मुस्कान, पता नहीं यह किस तरह का अरमान है ....!

Bodoland Territorial Region in Assam || A miraculous smile, don't know what kind of desire it is ....! एक चमत्कारी मुस्कान, पता नहीं यह ...

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !
The election would be held after the end of Governor's rule.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo