Latest

latest

24.1.19

/ by Bodopress
"गोलाव खानाइनि उत्खार"
"गोलाव खानाइनि उत्खार" मुंनि आंनि खन्थाइखौ प'स्ट खालामनायनि उनाव जौमोन बैसोआव गारियाव हान्थिनायनि सोमोन्दै आरोबाव खन्थाइ लिरनो खावलायहरनाय मोनदों। बै खावलायहरनायफोरखौ मान होनानै बे खन्थाइखौ आं प'स्ट खालामबाय। खन्थाइनि 30%सो dramatisation, आद्रा 70% सोआ आंनि जिउनि confession ।
                                                             - भबेन्द्र नाथ बर'
🚙 सोर्गोआव गारिजों हान्थिनाय 🚙

बजाली कलेजआ बारा गोजान नंआमोन,
जोंनि लागोनिफ्राय 10 किल'मिटारसोल'मोन;
ओन्सोलनि फरायसुलाफ्रा साइकेलजोंनो थांजोबफ्रामोन,
आंबादि साफा सानैया गारिजों थांओमोन।

गारिजों थांनायनि अनगा राहाबो आंहा गैखायामोन,
साइकेल सालायनायनोबो रोंखायामोन;
गारियाबो गंसेल'मोन - फुंनि द' बाजियाव खारोमोन,
बा बाजिनिफ्रायनो थियारि जानांगौ जायोमोन।
लामाया हाखर-हालाजों हाजो-हायेनबादि समायनाथारमोन,
10 किल'मिटार लामा हान्थिनो घन्टासेनिबो बारा नांगौमोन;
थेवबो कलेज जागायनो घन्टानैसो थाबावोमोन,
सिख्लाफोर नाइनो घन्टानैखौ बांआयल' जानायसो मोनोमोन।
फरायसुलिफोरनि बांसिनानो गारिजों थांओमोन,
बुंनो आन्था साफा-सानै बर'बो दंमोन;
बर' सिख्लाफ्रा दखना गानना थांओमोन,
आरो गुबुनफ्रा मेखेला-चादर गानना थांओमोन;
ओरैनोथ' बर' सिख्लाफ्रा दखना गानाबा रागा जोंओमोन,
नाथाय मेखेला-चादर गानग्रा गुबुनफोरखौसो नाइनो अहाथारामोन।
फरायसुलिफ्रा गारिनि सिगांफारसेजों हान्थियोमोन,
फरायसुलाफ्रा गारिनि उनफारसेजों हान्थियोमोन;
नाथाय आं बादि सानै-साथाम फरायसुला दंमोन
जायफोर सिगांआवसो उन्थिखायोमोन।
फाथैलाइ जाबनाय बादि गारिया हान्थियारिजों बुंफबखायोमोन,
मासिथ' मोनखायामोन आथिं मोजां होनोबो जायगा मोनामोन;
गाहाय जानायजों आखाइयाबो हमथाहरनो मोजां मोनहास'आमोन,
थेवबो बै हान्थिनायखौ सोर्गोआव हान्थिनाय बादिनो मोनोमोन।
सिख्ला आरो सिख्ला एगथाब-एगथाब उन-सिगां आग्दा-आग्सि,
फुंबिलिनि मोदोमफ्रु मोदोमफ्रु मोदोमनाय बिबारफोर बाइदि,
मिनिस्लु-मिनिखैरे फांदां-आबुं बिरहां-रंगिना सिखिरोफोर बाइदि,
गेलेमफासै गोलैफासै रुइदुब-रुइदुब उन-सिगां आग्दा-आग्सि।
गथ'बादि नुनायलाय सिख्लाफ्रा नाइसना होनना अजद होयोमोन,
उनाव बुजिमोनना ग'सायखौ साबायख'रसो होनांदोंमोन;
सिख्लाफ्रा ख'हाखालामरोंयै जिबि होननानो आंखौ सानोमोन,
मोदोमजों मोदोम सिथाबना सोनारलायथारना गसंदेरोमोन।
लाइमोन जौमोनआ बेसेबांदि दान्थि खालामोमोन,
गोसोआ सामलायहायै सथ्रा जाथारोमोन,
आसिफोरखौ सोंखारिनासो दबथायना दोनोमोन,
उनाव हरगेजेराव गोदै मिलौहाब सिमां नुलायोमोन।
सिख्लाफोरनि हुदाफ्रालाय गोमोथावथारमोन,
गावसोरबा फाफ्लियाव जान्जियाव हमनाबो सिथाबना गसंगोन,
जेबो दाइ गैया - मिनिस्लुलाइबावथारगोन;
सेंग्रानि आसि-खिलाखुन्थि खैफोत गैयै बाहागोआवबो नांफ्लांगोन,
मेगन बेरफ्रुहां-बेरफ्रुहां नाइहाबथारगोन,
जेन सेंग्राखौ सावना बाथोन देनासो जागोन।
गोलोमबोथोराव कलेजनिफ्राय फैफिननाय समाव,
गारिनि उनफारसेजोंसो हान्थियोमोन हानायमानि;
फुबिलिनि मोदोमफ्रु-मोदोमफ्रु मोदोमनाय सिख्लाफोरनि,
सोलायलांओमोन गोमोथाव मोदोमनायाव;
गाव आंथ' हबसा-हबसा मोनामखायोमोन।
थेवबो बे हान्थिनाया जिउनि साबसिन हान्थिनाय जाना थागोन,
जायखौ आं एसेल' सम गोजोन-गोजोन रंजानो मोनदोंमोन;
लाद्रा-लाद्रि सिमांल' नुयोमोन उन्दु-उन्दु - फरायनाय जायामोन,
बोसोरसे उनाव ओंखायनो मेसआव दैथाय हरजादोंमोन।
- भबेन्द्र नाथ बर'
आगरतला
24/01/2019

फेसबुकनिफ्राय लानाय सावगारि
Image may contain: 1 person, close-up

No comments

More for You

Recent Popular Uploaded

Mizoram and Assam chief ministers hold talks after violent clashes along state border injure four.

Mizoram and Assam chief ministers hold talks after violent clashes along state border injure four. मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री राज्य की सीम...

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !

BTC Election : The election would be held after the end of Governor's rule !
The election would be held after the end of Governor's rule.

Haila Huila, Rongjani De

Haila Huila, Rongjani De
New Bodo Album Released on YouTube "Bodo Press"

What is the Aronai ?

What is the Aronai ?
What is the Aronai ? Aronai is a small Scarf, used both by Men and Women.

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर

BTC इलेक्शन पर एक बार नजर
One time look at BTC election, It was believed that on October 27, the election would be held after the end of Governor's rule.

भारी बस्ट और ब्रॉड पहनने वाली महिलाओं के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ दख'ना डिजाइन।


Don't Miss
© all rights reserved
made with by templateszoo